Ontstaan van de ijsclub

In Earnewâld is in 1872 de ijs- en zeilvereniging EMM (= eendracht maakt macht) opgericht.
In 1908 is de ijsclub alleen verder gegaan onder de naam Lyts Bigjin.

De ijsclub organiseert vooral aktiviteiten op natuurijs.
Heel erg bekend is de Oude Venen Schaatstoertocht. Deze voert over 25 of 50 km. door het Nationaal Park 'de Alde Feanen'.
Verder staat de marathon de 100 fan Earnewâld hoog op het verlanglijstje van de club.