YouTube beeldmateriaal

Januari 2013
Duizenden hardrijders op de schaats op de bevroren Jan Durks Polder nabij Eernewoude op 19 januari 2013.
(video van Fopke Drijfholt)

Onderstaande impressie is van Reinder Herder, op 24 januari 2013.

Klúnbrêgen by Jan Durkspolder- 16 januari 2013

In de Alde Feanen zijn vrijwilligers van de ijsclub woensdag begonnen met de voorbereiding voor een mogelijke toertocht op natuurijs. Dat zou mogelijk de eerste tocht zijn. Dat de tocht er komt, is officieel nog niet te zeggen. Het ijs lijkt goed. De vrijwilligers hebben twee klúnbruggen over twee diepe vaarten gelegd. De ijsclub Lyts Begjin vergadert woensdagavond en dan moet er nog een vergunning komen voordat een toertocht in de Jan Durkspolder kan worden uitgeschreven.