IJsclub Lyts Begjin Earnewâld krijgt ere prijs!

De Bond van de Friese IJsclubs hield op 30 november 2010 haar jaarvergadering in Leeuwarden.

Tijdens deze vergadering wordt onder meer de wisselbeker uitgereikt aan personen of verenigingen die zich dat jaar in het bijzonder voor de schaatssport verdienstelijk hebben gemaakt in Friesland.
ereprijs-2010Totaal onverwacht voor de betrokkenen werd het bestuur van de IJsclub Lyts Begjin Earnewâld naar voren geroepen.

Johannes de Vries uit Grou reikte de prijs uit aan deze kleine vereniging voor de activiteiten in het afgelopen jaar te weten:

 • de organisatie van twee schaatstochten
 • het organiseren van een ijsmeester cursus te Earnewâld
 • en mede door de actie van de ijsclub gaan alle kinderen van de Master Franke Skoalle met de bus in schoolverband naar Leeuwarden naar de kunstijsbaan.
  IJsclub Lyts Begjin doet haar naam eer aan met deze jeugdschaatsinstructie.

Verslag 2010

6 Januari 2010 Familie Toertocht

Familie toertocht: schaatsend door Jan Durkszpolder en natuurgebied bij Earnewâld

Er zijn 2 reacties naar de webmaster gemaild:

 1. Ik miste een gastenboek op uw website, daarom langs deze weg een woord van dank aan ijsclub Lyts Bigjin en alle vrijwilligers die afgelopen zaterdag zo'n prachtige tocht organiseerden. Wij waren er gelukkig ook bij. In een woord fantastisch!

  Met vriendelijke groet,
  Marja Wardenier en Jan Tiesinga
  Leek Roden

 2. De familieschaatstocht op de Jan Durkspolder

  Het idee voor een tocht waar iedereen van de familie aan mee kon doen ontstond 's avonds op nieuwjaarsdag. Op 2 januari werden de voorbereidingen voor de familietocht getroffen en op 3 januari werd het startschot gegeven.
  Duizenden mensen genoten van een schitterende schaatstocht op de Jan Durkspolder en de Lytse Mar.

  De schaatstocht werd geopend door twee oude bekenden in de schaatswereld:
  de twee Jeenen (Jeen Wester en Jeen van de Berg). Mooi om deze twee klassiekers gezamenlijk op het ijs te zien en natuurlijk allebei weer op de schaats. De NOS heeft alles op film gezet en tijdens het nieuws kwam de schaatstocht uitgebreid aan bod. Ook omroep frysland en SBS (onze friese weerman) belichtten de schaatstocht.

  De inschrijving was van 10:00 tot 14:00 uur maar om 9:00 uur kwam er al een onafgebroken stroom van auto's richting Eernewoude naar de plek waar de tocht begon. Het begeleiden van de stroom van auto's is goed georganiseerd door een team van verkeersregelaars. Bij de start kochten de deelnemers een stempelkaart en begonnen aan de tocht.
  Bij de kluunplek tussen de twee polders werd iedereen geholpen door groep vrijwilligers.

  Rond 14:00 uur werd het ijs wat minder door de opkomende dooi. Echter mocht dat de pret niet drukken en een ieder kon op z'n gemak de tocht afronden. Gelukkig had het medische team, dat was voorzien van een Quad en een ambulance, het niet erg druk. Echter op het moment dat ze nodig waren, stonden ze paraat.

  Via deze weg; bedankt! vrijwilligers: de stempelaars, de medailles opstuurders, de koek en zopie aanbieders, de kluunplek begeleiders, de verkeersregelaars, de politie, de gemeente, het medische team, fotograven, de toezichthouders, het Fryske Gea en het bestuur van de ijsclub voor het mogelijk maken van deze schitterend tocht!

 

Reactie via de site:

 • Oan it bestjoer fan de iisklup,

  Mei myn ús beide soannen Jorrit fan 16 en Max fan 10 ha ik juster de tocht op de Jan Durkszpolder riden. Foar de jonges wie it de earste kear en foar my wie it alwer 12 jier lyn dat ik in tocht riden hie. Wy ha genoaten fan de sfeer, it knappe waar en it moaie iis. Kompliminten foar it bestjoer dat se it oan doarden en foar de goede organisaasje. It kin om ús wolris wer!! Tige Tank,

  Fr. Groetnis
  Ingrid Ruessink-de Jong

 

En gelukkig heeft onze Doarpsfotograaf Tjamme Tilstra er weer een mooie reportage van gemaakt.


13 Februari 2010 Oude - Venen schaatstoertocht

Zoals de naam al zegt voert de "Oude-Venen-schaatstoertocht" door het prachtige nationale park i.o. "de Oude Venen". De tocht is 25 km lang en wordt d.m.v. pijlen aangegeven.


14 Februari 2010 Prikslydzjen


17 Februari 2010 Fol fjoer op het iis

Georganiseerd door
Bemanning & Bestuur van Het Earnewaldster Skutsje
Foto's : Tjamme Tilstra